Regional Women’s Sevens 2021

1.    Makoto     Lavemai  

2.   Niko   Konishi

3.    Shione     Nakayama

4.    Ran    Aoki

5.     Ayano    Sakurai

6.   Moe    Tsukui

7.    Kanako    Kobayashi

8.    Rin        Mihara

9.    Hinano    Nagura

10.   Minami    Sasada

11.    Asaho    Saito

12.    Yui    Obata