College Sevens 2021

1.    Sora     Konishi 

2.   Rin   Mihara

3.    Niko     Konishi

4.    Tsubasa    Sasagawa

5.     Moe    Tsukui

6.   Anna    Tanaka

7.    Moyu    Takagi

8.    Yui     Obata

9.    Aoi    Nomoto

10.   Kana    Nemoto

11.    Momoka    Shibata

12.    Takako    Yoshida